fejlec

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt pre protipožiarnu techniku

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt (Akciová spoločnost) (založená v roku 1998) je veľkoobchodná dovozná a vývozná firma zaoberajúca sa výrobou hasiacich prístrojov a hasičských zariadení. Hlavnou zásadou našej firmy, ktorá funguje v systéme riadenia kvality podľa noriem EN ISO 9001:2009, je aby ponúkala svojim partnerom priebežne rozširujúci sa sortiment vysokokvalitných a konkurencieschopných výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky noriem a predpisy Európskej únie, a služby najvyššej kvality. Jedným za našich najrozšírenejších protipožiarnych zariadení je rodina hasiacich prístrojov MAXIMA, vyhovujúca požiadavkám noriem č. EN 3 (č. EN 1866), a tiež spĺňa požiadavky PED (smernica 97/23/EK) a osvedčenie tohto faktu je opatrené značkou CE .

Okrem hasiacich prístrojov a ich doplnkov (plastové a kovové ochranné kryty, zavesenia, kryty pre hasiace prístroje) ponúkame našim obchodným partnerom priebežne sa rozširujúci sortiment iných hasičských armatúr (hydranty, hydrantové hadice, prúdnice, kľúče na spojky a šróbenia atď.) a výrobkov (Hasiace deky, požiarno-bezpečnostné a pracovno-bezpečnostné značky, nálepky, vybavenia).

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt. telephelye

fejlec