fejlec

Senzory

Senzor plynu a dymu KJGE01

Tento senzor plynu s vyspelou technikou obsahuje vysokovýkonnú elektronickú jednotku. Sníma únik plynu v uzavretom priestore. Senzor plynu vydáva vizuálny (digitálne zobrazovanie) a zvukový signál potom čo únik plynu dosiahne vopred nastavenú hladinu plynu. Senzor plynu sa nastaví do pôvodného pohotovostného stavu potom ako hladina plynu klesne pod nastavenú úroveň. Pomocou senzora je možné predísť stratám na životoch a materiálnym škodám spôsobeným jedovatým plynom, alebo výbuchom a požiarom.

Gázjelző

Gázjelző

Základné údaje:

Detektor plynu: LPG, prírodné plyny, uhoľný plyn, kysličník uhoľnatý, dym, výpary rozpúšťadiel

Zdroj prúdu: AC100V~AC240V

Frekvencia prúdu: 50/60Hz

Citlivosť alarmu: LPG: 0.1~0.5%;

Hlasitosť alarmu: 85dB

Rozsah pracovnej teploty:-10°C ~ +50°C

Vlhkosť prostredia:<97%RH

Teplota skladovania : -25°C ~ +55°C

Rozmery (výška x šírka x hĺbka): 120mm * 70mm * 30mm

Navrhovaná oblasť použitia:

Inštalácia je účelná na viditeľné miesto, kde je únik testovateľný. Inštalácia sa odporúča do takej miestnosti, kde je možný únik plynu z plynových spotrebičov (napr. plynové kotolne, plynové sporáky). Senzor plynu neinštalujte do blízkosti chvejúcich sa predmetov, ako napr. chladnička, klimatické zariadenie.


Detektor alkoholu KJAT01 - CE

Jednoducho ovládateľný detektor alkoholu. Je schopný merať obsah alkoholu v krvi v rozsahu 0,01-0,16 promile. Prístroj je vybavený aj teplomerom a budíkom.

Prístroj predávame s batériou.

Rozmery (výška x šírka x hĺbka):100mm * 35mm * 20mm

Alkohol teszter

fejlec