fejlec

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt.

Firma Kö-jó Tűzvédelmi Zrt. (Akciová společnost) (založená v roce 1998) je velkoobchodním vývozcem, dovozcem a výrobcem hasicích přístrojů a protipožárních zařízení. Hlavní zásadou naší společnosti fungující podle normy EN ISO 9001:2001 na zajištění kvality je, že se snaží dát svým partnerům k dispozici stále se rozšiřující paletu kvalitních, cenově dostupných výrobků, které odpovídají požadavkům norem a předpisům Evropské unie, a služby co nejvyšší úrovně. Jedním z nejrozšířenějších protipožárních prostředků je série hasicích přístrojů MAXIMA, která odpovídá požadavkům normy EN 3 (EN 1866), jakož i požadavkům PED (směrnice 97/23/ES) a na vyjádření toho má označení CE.

Kromě hasicích přístrojů a jejich doplňků (plastové a kovové ochranní skříňky, závěsy, kryty na hasicí přístroje) nabízíme našim partnerům stále rostoucí nabídku jiných protipožárních armatur (hydranty, hadice, proudnice, klíče na spojky atd.) a výrobků (hasící deky, protipožární výstražné tabulky a tabulky pro bezpečnost práce, nalepovací štítky, vybavení).

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt. telephelye

fejlec