fejlec

Hydrantové skříně

TCsK4dü

Provedení

Vybavení

Rozměry (šířka x výška x hloubka)

Materiál / Barva

Plné dveře, plombovatelný pružinový zámek,4 boční vybrání (skříň lze montovat pro otevírání zleva nebo zprava)

není

(Hydranty Tlakové hadice Proudnice - Lze zakoupit zvlášť)

450 x 650 x 200 mm

- Ocelový plech/Prášková vypalovací barva, červená (RAL 3000)

Tcsk4dü


Tcsk4dü


TCsk 2s

Provedení

Vybavení

Rozměry (šířka x výška x hloubka)

Materiál/Barva

Hadice

Normy

Osvědčení

S plnými dveřmi, s výkyvným bubnem

S hadicí, ventilem, nastavitelnou proudnicí

720 x 700 x 280 mm

Ocelový plech/Prášková vypalovací barva, červená (RAL 3000)

D (1",3/4" tvarově stálá 30 metrů dlouhá

EN 671-1:2001

SZIE YMMFK 671-11/1/2006

Tűzcsapszekrény kifordítható tömlővel

Tűzcsapszekrény kifordítható tömlővel


TCSK 5

Provedení

Vybavení

Rozměry (šířka x výška x hloubka)

Materiál/Barva

Plné dveře, se 2 plombovatelnými pružinovými zámky, s vnitřní výztuží

Není

690 x 1300 x 250

Ocelový plech/Prášková vypalovací barva, červená (RAL 3000)

SCK 2M2

fejlec